Gọi tôi: +86-577-61511388
E mail: sale@narochina.com
Phương tiện xã hội:
Wenzhou Langrun Electric Co.,Ltd
Wenzhou Langrun Electric Co.,Ltd
Liên lạc

Đầu đề slide

Bộ khung dẫn xe đính là một kiểu dây nối tới dây nối.Cái kết nối này có thể dùng cho cáp theo kích thước từ 0.5 đến 1.5mm2.Chúng được cài đặt vào dây cáp bằng cách dán một thanh nam và một con cái cuối cùng lên cáp và sau đó nhét chúng vào bộ phận lồng thông.Khẩu hiệu


Có hai loại chốt tại phần nối xe hơi 1.Một loại đã được niêm phong, cái còn lại là loại chưa được mở.Cái kết nối bị khóa luôn nối với con dấu cao su, đảm bảo không có nước tràn vào đoạn nối và vật chứa.Kết nối kiểu chưa được mở ra luôn được dùng ở chỗ khô bên trong chiếc xe.

Hoa
Đốm Read More
product Inquiry