Gọi tôi: +86-577-61511388
E mail: sale@narochina.com
Phương tiện xã hội:
Wenzhou Langrun Electric Co.,Ltd
Wenzhou Langrun Electric Co.,Ltd
Liên lạc

Kết nối đèn động cơ

Kết nối đèn động cơ cũng là một phần của hệ thống đèn xe và được sử dụng như những kết nối đèn điện xe hơi.Khác với các mối liên kết đèn, kết nối đèn được sử dụng trong một loạt xe rộng hơn.


Có rất nhiều đèn trong xe, dựa theo vị trí và chức năng lắp đặt của nó, có đèn pha, đèn pha, đèn pha, đèn pha hiệu, đèn công cụ, đèn phía trên, đèn hiệu.Hãy bấm đèn tín hiệu và bao gồm đèn báo động, đèn báo động nguy hiểm, đèn độ rộng, đèn đuôi, đèn phanh, đèn trái và v.v.Tất cả đèn phải kết nối với kết nối của bóng ô tô để đảm bảo việc hoạt động mạch.mọi kết nối đèn sẽ được lắp đặt ở một nơi khác nhau dựa trên yêu cầu.Kết nối động cơ Hoa
product Inquiry